പന്നി

ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പന്നിജനുസ്സേതാണെന്നു ചോദിക്കുന്ന കര്‍ഷകരുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ഓരോ ജനുസ്സിനും അതിന്റേതായ ഗുണവും പോരായ്‌മകളുമുണ്ട്‌. പന്നിജനുസ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്‌, നാം എന്തിനുവേണ്ടി വളര്‍ത്തുന്നു? ഏതു രീതിയില്‍ വളര്‍ത്തുന്നു? കാലാവസ്ഥ വളര്‍ത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ ജനുസ്സും ശരീരപ്രകൃതിയിലും നിറത്തിലും വ്യത്യസാപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിറം, ചെവിയുടെ നീളം, തൂക്കം, പുറംഭാഗത്തിന്റെ ആകൃതി എന്നിവയില്‍ ഓരോ ജനുസ്സും വ്യത്യാസമുണ്ട്‌. അതിനു പുറമേ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക്‌, രോഗപ്രതിരോധശക്തി, പ്രത്യുല്‍പ്പാദനക്ഷമത, മാതൃത്വഗുണം എന്നിവയിലും വ്യത്യാസം കാണും.

 


ഈ വിഭാഗത്തിലെ കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍
jeevalokam

ഹോം പേജ് തലക്കെട്ടുകള്‍